Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ohjaa useiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa

Kyselyyn vastanneista nuorisotyötä tekevistä järjestöistä 54 prosenttia kertoo tehneensä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman, ja 20 prosenttia kertoo sen olevan suunnitteilla. Yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kerrotaan ennen kaikkea lisänneen nuorten kanssa toimivien työntekijöiden osaamista kohdata eri taustoista tulevia nuoria. Joidenkin järjestöjen toimintaan on myös tullut aiempaa useampia vähemmistöryhmiin kuuluvia nuoria.

Järjestöissä on osaamista kohdata eri taustoista tulevia nuoria

Valtaosa vastanneista järjestötoimijoista arvioi, että heillä on melko hyvin tai hyvin osaamista toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten ja vammaisten nuorten kanssa. Nuorisojärjestötoimijat kokevat, että heillä on parhaiten osaamista ja työvälineitä toimia maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »