Kunnat

Kuntakyselyyn vastasi yhteensä 206 kuntaa kaikista Manner-Suomen maakunnista. Vastauksia saatiin kattavasti kaiken kokoisista kunnista. Tyypillisimmin nuorisoasioista vastaa kunnan sisällä sivistyslautakunta. 56 prosentissa vastanneista kunnista nuorisotoimesta vastaava viranhaltija vastaa työssään myös jostain muusta toimialasta. Yleisimpiä muita toimialoja viranhaltijoilla ovat liikuntatoimi ja kulttuuritoimi.

Järjestöt

Kyselyyn vastasi 46 järjestöä, joista 41 ilmoittaa tekevänsä nuorisotyötä valtakunnallisesti. Suurin osa kyselyyn vastanneista järjestöistä nimeää pääasialliseksi kohderyhmäkseen nuoret. Osa vastanneista järjestöistä on nuorisojärjestöjä, joissa valtaosa toimijoista on nuoria, kun taas osa on nuorisotyötä tekeviä järjestöjä.

Evankelis-luterilainen kirkko

Tältä sivustolta löytyvät tiedot evankelis-luterilaisen kirkon tekemästä nuorisotyöstä on saatu kootusti Kirkkohallitukselta.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »