Nuorisotyötä tehdään kaikilla sektoreilla aiempaa enemmän jalkautuen ja lähellä nuoria

Liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyön tekeminen on lisääntynyt kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien tekemässä nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön toimijoista 40 prosenttia kertoo jalkautuen ja seinättömästi toteutettavan nuorisotyön tekemisen lisääntyneen jonkin verran ja 12 prosenttia huomattavasti. Sama nouseva trendi on paikannettavissa nuorisojärjestötoimijoiden ja kirkon nuorisotyön toimijoiden antamista vastauksista.

Nuorisotyö jalkautuu aiempaa useammin myös digitaalisille alustoille ja someen

Kaikki nuorisotyötä tekevät tahot tekevät aiempaa enemmän digitaalista nuorisotyötä ja ovat läsnä nuorten käyttämillä sosiaalisen median alustoilla sekä pelikanavilla. Digitaalinen nuorisotyö nähdään vahvasti osana perusnuorisotyötä, eikä niinkään enää erillisenä työmuotona tai -menetelmänä. Nuoret viettävät yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, minkä takia myös nuorisotyön tulee toimijoiden mukaan olla vahvasti läsnä nuorten digiarjessa.

Nuorisoalan toimijat käyttävät joustavasti ja monipuolisesti erilaisia toimitiloja ja vuokraavat niitä tapahtumakohtaisesti

Monialaisen yhteistyön tekeminen näkyy nuorisotyössä myös siinä, missä tiloissa nuorisotyötä tehdään. Toimijat tuottavat aiempaa enemmän toimintaa yhteistyökumppaneidensa tiloissa tai yhteistyöllä esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Erityisesti kouluilla toteutettavan nuorisotyön tekeminen on lisääntynyt kaikilla toimijasektoreilla. Tilojen vuokraaminen tai varaaminen tapahtumakohtaisesti antaa toimijoille lisää liikkumavaraa myös toimintasisältöjen suunnitteluun.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »