yleisavustus

Kirkon nuorisotyön rahoitus

Evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyön rahoitus on pysynyt lähes ennallaan, kun tarkastellaan koko kirkon tilannetta. Kirkko käyttää kokonaisuudessaan lapsi- ja nuorisotyöhön rahaa vuosittain noin 330 miljoonaa euroa.* Lisäksi noin 90 prosenttia seurakunnista tukee jäsenmaksutuotoillaan Nuori kirkko ry:tä, jonka tulot olivat vuonna 2018 …

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön rahoitus

42 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa järjestön nuorisotyön rahoituksen kasvaneen viimeisten viiden vuoden aikana. Kolmasosa järjestöistä kertoo rahoituksen pysyneen samana ja neljäsosa vastanneista kertoo sen vähentyneen. Noin puolet vastanneista järjestöistä uskoo rahoituksensa pysyvän samana, noin neljäsosa sen kasvavan ja noin neljäsosa sen vähenevän.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »