vapaaehtoistyöntekijä

Järjestöjen nuorisotyön henkilöstö

Kyselyyn vastanneiden järjestöjen työntekijäresursseissa on suuria eroja. Kolmannes vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilöstönsä määräksi alle viisi henkilötyövuotta. Reilu kymmenesosa vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilötyövuosiensa määrän olevan 100–300. Osa järjestöistä tarkentaa, että vaikka kokonaishenkilötyövuosien määrä järjestössä on suhteellisen suuri, nuorten kanssa tai nuorisotyön parissa työskentelee huomattavasti harvempi työntekijä.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »