vähemmistöihin kuuluvat nuoret

Yhdenvertaisuus järjestöjen nuorisotyössä

Valtaosassa vastanneista järjestöistä on käytössä tai suunnitteilla toimintaa ohjaava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaikista vastanneista järjestöistä 54 prosenttia ilmoittaa, että heillä yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelman avulla. Kyselyn vastausten perusteella monissa järjestöissä on saatu kehitettyä toimintaa ja toimintaympäristöjä merkittävästi, kun nuoret on otettu mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »