tiedostavuus

Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset

Puolet järjestötoimijoista nostaa ilmastonmuutoksen kolmen suurimman huolenaiheen joukkoon, kuntatoimijoista joka kymmenes Ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä puhuminen nuorten keskuudessa on lisääntynyt kaikkien toimijoiden mukaan. Nuorisojärjestötoimijoista jopa 91 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen puhuttavan nuoria aiempaa enemmän ja olevan vahvemmin läsnä myös nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön …

Lue lisää

Nuorten vapaaehtoistoiminta ja kansalaisaktivismi

Nuorten omaehtoinen toiminta ja vapaaehtoistoiminta Nuorten omaehtoisen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan nähdään pääasiassa yleistyneen sekä kunnallisella tasolla että järjestökentällä. 57 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista ja 39 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista näkee ilmiön korostuneen nuorisotyössä viimeisen viiden vuoden aikana. Vastausten välillä on kuitenkin myös …

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »