seurakunta

Nuoret vaikuttajina kirkossa

Osallisuuden näkökulma on keskeinen useissa Kirkkohallituksen johdolla 2010-luvulla tuotetuissa, kasvatustyötä linjaavissa asiakirjoissa. Niiden mukaan nuorten osallisuutta mahdollistetaan, vahvistetaan ja tuetaan työntekijöiden toiminnan ja työn rakenteiden kautta. Tämän tavoitteen nähdään toteutuvan silloin, kun osallisuus on sekä toimimista ja vaikuttamista (poliittinen osallisuus) …

Lue lisää

Kirkon nuorisotyön henkilöstö

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa työskentelee nuorisotyön parissa yhteensä noin 1 150 henkilöä.* Nuorisotyöntekijöiden ohella nuorten parissa työskentelee pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja muita seurakuntien työntekijöitä. Lisäksi Nuori kirkko ry:n piirissä työskenteli vuoden 2017 tietojen mukaan noin 45 kokoaikaista työntekijää sekä vaihteleva määrä projektityöntekijöitä …

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »