projektikohtainen työntekijä

Kirkon nuorisotyön henkilöstö

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa työskentelee nuorisotyön parissa yhteensä noin 1 150 henkilöä.* Nuorisotyöntekijöiden ohella nuorten parissa työskentelee pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja muita seurakuntien työntekijöitä. Lisäksi Nuori kirkko ry:n piirissä työskenteli vuoden 2017 tietojen mukaan noin 45 kokoaikaista työntekijää sekä vaihteleva määrä projektityöntekijöitä …

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön henkilöstö

Kyselyyn vastanneiden järjestöjen työntekijäresursseissa on suuria eroja. Kolmannes vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilöstönsä määräksi alle viisi henkilötyövuotta. Reilu kymmenesosa vastanneista järjestöistä ilmoittaa henkilötyövuosiensa määrän olevan 100–300. Osa järjestöistä tarkentaa, että vaikka kokonaishenkilötyövuosien määrä järjestössä on suhteellisen suuri, nuorten kanssa tai nuorisotyön parissa työskentelee huomattavasti harvempi työntekijä.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön henkilöstö

Kunnallisessa nuorisotyössä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2800-2900 henkilötyövuotta, joista 850-950 toteutui etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajatoiminnan tehtävissä. Kunnallisessa nuorisotyössä etenkin vakituisten ja päätoimisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt. 40 prosenttia vastanneista kunnista kertoo vakituisen henkilöstönsä lisääntyneen jonkin verran tai huomattavasti. 28 prosentissa kuntia osa-aikaisten ja projektityöntekijöiden määrä on lisääntynyt.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »