paikallisyhdistystoiminta

Järjestöjen yhteistyökumppanit

Kyselyn vastausten perusteella järjestöt tekevät useimmiten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Vastanneet järjestöt tekevät tyypillisesti yhteistyötä oman alansa kattojärjestöjen ja muiden samalla kentällä toimivien järjestöjen kanssa. 52 prosenttia vastanneista järjestöistä tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Miltei kaksi kolmesta vastanneesta järjestöstä tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »