nuorten kuuleminen

Ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset

Puolet järjestötoimijoista nostaa ilmastonmuutoksen kolmen suurimman huolenaiheen joukkoon, kuntatoimijoista joka kymmenes Ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä puhuminen nuorten keskuudessa on lisääntynyt kaikkien toimijoiden mukaan. Nuorisojärjestötoimijoista jopa 91 prosenttia arvioi ilmastonmuutoksen puhuttavan nuoria aiempaa enemmän ja olevan vahvemmin läsnä myös nuorisotyössä. Kunnallisen nuorisotyön …

Lue lisää

Nuoret vaikuttajina kirkossa

Osallisuuden näkökulma on keskeinen useissa Kirkkohallituksen johdolla 2010-luvulla tuotetuissa, kasvatustyötä linjaavissa asiakirjoissa. Niiden mukaan nuorten osallisuutta mahdollistetaan, vahvistetaan ja tuetaan työntekijöiden toiminnan ja työn rakenteiden kautta. Tämän tavoitteen nähdään toteutuvan silloin, kun osallisuus on sekä toimimista ja vaikuttamista (poliittinen osallisuus) …

Lue lisää

Nuoret vaikuttajina järjestöissä

Nuoret ovat hyvin eri tavoin edustettuina järjestöjen päätöksentekoelimissä. Kokonaisuudessaan 84 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että heidän sääntömääräissä päätöksentekoelimissään on myös alle 30-vuotiaita. 39 prosentissa vastanneista järjestöistä nuoria on enemmistö päättävistä jäsenistä tai päätöksiä järjestössä tekevät ainoastaan nuoret.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »