kunnan ulkopuolinen palveluntuottaja

Kunnallisen nuorisotyön yhteistyökumppanit

Kunnallisessa nuorisotyössä kumppanuuksia solmitaan kyselyyn vastanneiden mukaan pääosin kunnan alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien sekä kunnan muiden toimialojen, kuten sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. Noin kaksi kolmasosaa kunnista mainitsee koulut ja oppilaitokset yhdeksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneistaan ja järjestöt jopa neljä viidestä vastanneesta kunnasta. Seurakunnat yhtenä keskeisimpänä yhteistyökumppaninaan mainitsee noin puolet kunnista.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »