koulutus

Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen

71% vastanneista kunnista ja 67% järjestöistä kokee, että nuorten syrjäytyminen koulutuksen tai työelämän piiristä puhututtaa nuorisotyössä aiempaa enemmän Huoli tulevaisuudesta sekä koulutuksen ja työelämän piiristä syrjäytymisestä nousee sekä kunnallisen nuorisotyön tekijöiden että nuorisojärjestötoimijoiden arvioissa kolmen eniten nuorisotyössä näkyvän ilmiön joukkoon. …

Lue lisää

Yhdenvertaisuus järjestöjen nuorisotyössä

Valtaosassa vastanneista järjestöistä on käytössä tai suunnitteilla toimintaa ohjaava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Kaikista vastanneista järjestöistä 54 prosenttia ilmoittaa, että heillä yhdenvertaisuutta edistetään suunnitelman avulla. Kyselyn vastausten perusteella monissa järjestöissä on saatu kehitettyä toimintaa ja toimintaympäristöjä merkittävästi, kun nuoret on otettu mukaan yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon.

Lue lisää

Nuoret vaikuttajina järjestöissä

Nuoret ovat hyvin eri tavoin edustettuina järjestöjen päätöksentekoelimissä. Kokonaisuudessaan 84 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että heidän sääntömääräissä päätöksentekoelimissään on myös alle 30-vuotiaita. 39 prosentissa vastanneista järjestöistä nuoria on enemmistö päättävistä jäsenistä tai päätöksiä järjestössä tekevät ainoastaan nuoret.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön henkilöstö

Kunnallisessa nuorisotyössä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2800-2900 henkilötyövuotta, joista 850-950 toteutui etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajatoiminnan tehtävissä. Kunnallisessa nuorisotyössä etenkin vakituisten ja päätoimisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt. 40 prosenttia vastanneista kunnista kertoo vakituisen henkilöstönsä lisääntyneen jonkin verran tai huomattavasti. 28 prosentissa kuntia osa-aikaisten ja projektityöntekijöiden määrä on lisääntynyt.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön työmuodot

Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden mukaan kunnallisen nuorisotyön ydinkohderyhmään kuuluvat tyypillisimmin 13–17-vuotiaat nuoret. Lähes kaikissa Manner-Suomen kunnissa toteutetaan kaikille avointa nuorisotilatoimintaa sekä nuorille suunnattuja tapahtumia. Useimmissa kunnissa nuorille järjestetään leiri- ja retkitoimintaa tai tehdään etsivää nuorisotyötä, koulunuorisotyötä tai nuorten työpajatoimintaa.

Lue lisää

Järjestöjen nuorisotyön työmuodot

Järjestöjen tekemä nuorisotyö on saatujen vastausten perusteella tyypillisimmin vaikuttavaa, nuorten etuja valvovaa, kouluttavaa ja kansainvälistä. Noin joka toinen vastanneista järjestöistä kertoo tekevänsä osallisuustyötä ja kulttuurista nuorisotyötä tai järjestävänsä leiritoimintaa. Lisäksi nuorille suunnattuja tieto- ja neuvontapalveluita ylläpitää ja tarjoaa noin neljä vastaajaa kymmenestä.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »