jäsenmaksutuotto

Kirkon nuorisotyön rahoitus

Evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyön rahoitus on pysynyt lähes ennallaan, kun tarkastellaan koko kirkon tilannetta. Kirkko käyttää kokonaisuudessaan lapsi- ja nuorisotyöhön rahaa vuosittain noin 330 miljoonaa euroa.* Lisäksi noin 90 prosenttia seurakunnista tukee jäsenmaksutuotoillaan Nuori kirkko ry:tä, jonka tulot olivat vuonna 2018 …

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »