järjestöyhteistyö

Kirkon yhteistyökumppanit

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat koulut ja oppilaitokset, kunnallinen nuorisotoimi sekä järjestöt. Koulujen ja kuntien kanssa kirkko tekee yhteistyötä koko maassa, järjestöjen kanssa yhteistyö on usein paikallisempaa. Yhteistyö on tyypillisimmin sopimuksiin perustuvaa pidempiaikaista toimintaa, mutta sitä tehdään myös hankekohtaisesti. …

Lue lisää

Järjestöjen yhteistyökumppanit

Kyselyn vastausten perusteella järjestöt tekevät useimmiten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Vastanneet järjestöt tekevät tyypillisesti yhteistyötä oman alansa kattojärjestöjen ja muiden samalla kentällä toimivien järjestöjen kanssa. 52 prosenttia vastanneista järjestöistä tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Miltei kaksi kolmesta vastanneesta järjestöstä tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön yhteistyökumppanit

Kunnallisessa nuorisotyössä kumppanuuksia solmitaan kyselyyn vastanneiden mukaan pääosin kunnan alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien sekä kunnan muiden toimialojen, kuten sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. Noin kaksi kolmasosaa kunnista mainitsee koulut ja oppilaitokset yhdeksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneistaan ja järjestöt jopa neljä viidestä vastanneesta kunnasta. Seurakunnat yhtenä keskeisimpänä yhteistyökumppaninaan mainitsee noin puolet kunnista.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »