epävarmuus tulevaisuudesta

Väkivalta ja turvattomuus

Nuorten kokema lähisuhde- ja perheväkivalta Valtaosa kyselyihin vastanneista nuorisoalan toimijoista arvioi, ettei nuorten kohtaama lähisuhde- tai perheväkivalta näy nuorisotyössä aiempaa enemmän tai vähemmän. 21 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista pohtii kuitenkin ilmiön näkyvän nuorisotyössä tai nuorten elämismaailmassa aiempaa enemmän. Myös 13 …

Lue lisää

Nuorten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi

Nuorten mielenterveysongelmat Nuorten mielenterveysongelmat ovat sekä kunta- että järjestökyselyn vastausten perusteella yksi korostuneimmista nuorisotyössä kohdatuista ilmiöistä. 79 prosenttia kunnallisen nuorisotyön toimijoista ja 72 prosenttia nuorisojärjestötoimijoista arvioi ilmiön korostuneen viimeisten viiden vuoden aikana.  Toimijat ovat huolissaan siitä, miten voimakkaasti nuorten mielenterveysongelmat …

Lue lisää

Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytyminen

71% vastanneista kunnista ja 67% järjestöistä kokee, että nuorten syrjäytyminen koulutuksen tai työelämän piiristä puhututtaa nuorisotyössä aiempaa enemmän Huoli tulevaisuudesta sekä koulutuksen ja työelämän piiristä syrjäytymisestä nousee sekä kunnallisen nuorisotyön tekijöiden että nuorisojärjestötoimijoiden arvioissa kolmen eniten nuorisotyössä näkyvän ilmiön joukkoon. …

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »