Evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyö määritellään omaksi työalakseen ja osaksi kasvatustyön kokonaisuutta, jossa kohdataan 030-vuotiaat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Kirkon seurakunnilla nuorisotoimintaa on kaikissa Suomen kunnissa.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien jäsenenä oli maaliskuussa 2019 noin 1 320 000 alle 30-vuotiasta lasta ja nuorta. Heistä 1029-vuotiaita oli noin 941 000. Suhteessa eniten 1029-vuotiaita lapsia ja nuoria hiippakunnan jäsenistä on Tampereen hiippakunnassa, jossa heitä on noin 148 000. Evankelis-luterilaisen kirkon järjestämän rippikoulun käy vuosittain yli 80 prosenttia koko ikäluokasta eli noin 48 000 nuorta. Suosituin rippikoulumuoto on leiri. *

Nuori kirkko ry on luterilaisten seurakuntien muodostama valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Järjestön toiminta tavoittaa 028-vuotiaita lapsia ja nuoria. Järjestön toimintaan kuuluvat myös nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, josta voit lukea lisää täältä, sekä Palveluoperaatio Saapas ja Moottoripajatoiminta, joista löydät lisätietoja täältä.

95%
vastanneista nuorista koki rippikoulun turvalliseksi**
9-
Nuorten antama kouluarvosana rippukouluille vuonna 2019**


© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »