Nuorilla on vaikutusvaltaa järjestöissä ja kirkon toiminnassa

36 prosenttia vastanneista järjestöistä ilmoittaa, että päätöksentekovalta järjestössä on kokonaan nuorilla. Lisäksi 39 prosenttia järjestötoimijoista kertoo nuorten olevan enemmistönä järjestöjen sääntömääräisissä päätöksentekoelimissä. 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa valtakunnallisia vaikuttamiskanavia nuorille ovat vuosittain järjestettävät Nuorten kirkkopäivät sekä Nuorten tulevaisuusseminaari. Kirkkovaltuustoissa alle 30-vuotiaiden edustajien osuus kaikista edustajista on 6,4 prosenttia.

Nuorille on perustettu omia vaikuttajaryhmiä ja heitä osallistetaan mukaan vaikuttamistoimintaan useilla muilla eri tavoilla

38 prosenttia järjestötoimijoista vastaa, että nuorille on perustettu järjestön sisälle oma vaikuttajaryhmä. Lisäksi 42 prosenttia järjestöistä kouluttaa nuoria vaikuttamistoimintaan ja 38 prosenttia järjestää erillisiä nuorten kuulemis- ja ideointitilaisuuksia. Nuoria rohkaistaan hakemaan jäseniksi sekä alueellisiin että valtakunnallisiin työryhmiin ja edustajistoihin.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistetään nuorten vaikuttajaryhmillä, jotka osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon seurakunnissa.

Kirkossa toimii erillinen nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, joka koordinoi valtakunnallisesti alueellisia vaikuttamisverkostoja
“Nuoria osallistetaan viestintään ja kurssitarjonnan suunnitteluun. Nuorille tulisi tarjota vaikuttamismahdollisuuksia vielä enemmän.”

Nuorisojärjestötoimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »