Noin puolet kunta- ja järjestötoimijoista pohtii maahanmuuttokriittisyyden, rasismin, vihapuheen ja syrjinnän näkyvän nuorten elämässä aiempaa enemmän

Maahanmuuttokriittisyys, rasismi, vihapuhe ja syrjintä puhututtavat nuorisoalan toimijoita yli sektorirajojen. Kunnallisen nuorisotyön toimijoista 51 prosenttia ja nuorisojärjestötoimijoista 40 prosenttia arvioi maahanmuuttokriittisyyden näkyvän nuorten parissa tehtävässä työssä tai puhututtavan nuoria aiempaa vahvemmin. Nuorisoalalla toimivat arvioivat rasismin, vihapuheen ja syrjinnän näkyvän nuorisotyössä ja korostuneen ilmiönä vieläkin enemmän: kunnallisen nuorisotyön toimijoista 53 prosenttia ja nuorisojärjestötoimijoista 50 prosenttia pohtii näiden lisääntyneen nuorten elämismaailmassa viimeisten viiden vuoden aikana.

[Nuorten elämismaailmassa huolettaa] “aikuisten rasismin lisääntyminen ja se, ettei poliittisten puolueiden rasistiseen toimintaan tai äärioikeiston toimintaan puututa tiukasti.”

Nuorisojärjestötoimija

“Yhteiskunta monipuolistuu ja monikulttuuristuu ja sen myötä erilaisten nuorten on helpompi löytää paikkansa tässä maailmassa.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

“Nuoret ovat suvaitsevaisempia ja kansainvälisempiä kuin koskaan ennen.”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

Syrjintä, rasismi ja globaali turvattomuus nousivat esille myös eri toimijoiden antamissa avovastauksissa, kun heiltä tiedusteltiin nuorten elämismaailmassa tällä hetkellä merkittävästi vaikuttavista ja huolta aiheuttavista ilmiöistä. Nykyisen poliittisen arvoilmapiirin nähdään koventuneen ja esimerkiksi vihapuheen ja nationalistisen ajattelun lisääntyneen yhteiskunnassa. 

Nuorisoalan toimijat pohtivat, että mediassa esitetään toisinaan yksipuolista ja ennakkoluuloja lisäävää sisältöä. Evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyöstä vastaavat toimijat pohtivat maahanmuuttokriittisyyden nostavan päätään nuorten keskuudessa tietyillä paikkakunnilla, mutta rasismin, syrjinnän ja vihapuheen jäävän seurakuntien elämässä ilmiöinä usein pinnan alle.

Nuorisoalan toimijat näkevät toisaalta nuoren sukupolven olevan avoin ja avarakatseinen. Nuorten kuvaillaan olevan aiempaa ennakkoluulottomampia vähemmistöryhmiä kohtaan sekä arvostavan yksilöllisyyttä ja moninaisuutta aiempia sukupolvia enemmän. Nuorille on tarjolla aiempaa enemmän identiteettimalleja, ja heidän nähdään haluavan edistää tasa-arvoa omalla toiminnallaan. Nuoret ovat myös joukkona aiempaa monikulttuurisempi ja he suhtautuvat kaikkien toimijoiden mukaan kansainvälisyyteen yhä luontevampana osana jokapäiväistä elämää. Lisäksi heidän kielitaitoaan ja rohkeuttaan lähteä ulkomaille opiskelemaan tai työskentelemään arvostetaan.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »