123
Kunnan nuorisotoimen käyttömenot keskimäärin nuorta kohden vastanneissa kunnissa*

Nuorisotyön organisoinnissa ja resursoinnissa on huomattavia eroja kuntien välillä, koska nuorisolaki mahdollistaa hyvin paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden huomioinnin. Kuntien käytettävissä olevat nuorisotyön käyttömenot vaihtelevat nollasta 32 miljoonaan euroon. Yhtä alle 29-vuotiasta nuorta kohden kyselyyn vastanneiden kuntien yhteenlasketut käyttömenot olivat 123 euroa.*

Kuntakyselyssä selvitettiin, miten nuorisotyöhön varatut taloudelliset resurssit ovat muuttuneet kunnissa viimeisen viiden vuoden aikana. Nuorisotyöstä vastaavien asiantuntijoiden mukaan kuntien nuorisotyön resursseissa ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia huonompaan suuntaan. Nuorisotyön rahoitus on pysynyt samana 46 prosentissa kunnista ja lisääntynyt 30 prosentissa kunnista.

Kuntia, joiden nuorisotyön rahoitus on lisääntynyt, löytyy jokaisesta kuntakokoryhmästä. Useammassa kuin joka toisessa yli 100 000 asukkaan kunnassa rahoitus on lisääntynyt jonkin verran tai huomattavasti. Rahoitus on lisääntynyt myös yli 40 prosentissa 20 00150 000 asukkaan kunnista. Muiden kokoryhmien kunnissa nuorisotyön rahoitus on lisääntynyt suhteessa vähemmän. 20 prosenttia vastanneista kunnista ilmoittaa, että nuorisotyön rahoitus on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

Kaikki kunnat, joiden rahoitus on vähentynyt huomattavasti, ovat alle 10 000 asukkaan kuntia. Puolet niistä kunnista, joiden nuorisotyön rahoitus on vähentynyt jonkin verran, on alle 5 000 asukkaan kuntia. Toisaalta rahoitus on jonkin verran vähentynyt myös lähes kolmasosassa 50 000100 000 asukkaan kuntia. Rahoituksen väheneminen ei siis pelkästään koske vain pienempiä kuntia, vaan jokaisesta kuntakokoryhmästä löytyy niitä kuntia, joissa nuorisotyön rahoitus on viime vuosina vähentynyt.

30%
kunnista kertoo rahoituksen lisääntyneen
46%
kunnista ilmoittaa rahoituksensa määrän pysyneen samana
20%
kunnista kertoo rahoituksen vähentyneen
Kaavio: Muutokset kunnallisen nuorisotyön rahoituksessa kuntakokojen mukaan jaoteltuna (perustuu kyselyaineistoon)

Rahoituksessa tapahtuneita muutoksia ja toteutettujen työmuotojen määrässä tapahtuneita muutoksia vertailtiin keskenään. Aineiston perusteella monissa kunnissa toteutetaan yhä useampia työmuotoja, vaikka taloudelliset resurssit eivät olisikaan kasvaneet. 28 prosenttia kunnista ilmoittaa nuorisotyön työmuotojen määrän lisääntyneen, vaikkei lisärahoitusta niiden toteuttamiseen ole saatu. Lisäksi 14 prosenttia kunnista ilmoittaa nuorisotyön rahoituksen vähentyneen, vaikka toteutettujen työmuotojen määrä on lisääntynyt.

Kunnat pyrkivät siis entistä pienemmillä resursseilla tuottamaan entistä useampia nuorisotyön muotoja. Viisi kuntaa ilmoittaa kuitenkin, että nuorisotyön toteuttamat työmuodot ovat vähentyneet samalla, kun kokonaisrahoituksen määrä on laskenut. Resurssipulan koetaan yleisesti vaikuttaneen ennen kaikkea perinteisen tilatyön vähenemiseen.

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »