37%
Kunnista ilmoittaa sekä päätoimisten työntekijöiden määrän että toteutettujen nuorisotyön työmuotojen määrän kasvaneen
Kunnallisessa nuorisotyössä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2800–2900 henkilötyövuotta, joista 850–950 etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajatoiminnan tehtävissä. (Lähde: Kuntaliitto)

Kunnallisessa nuorisotyössä etenkin vakituisten ja päätoimisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt. 40 prosenttia vastanneista kunnista kertoo vakituisen henkilöstönsä lisääntyneen jonkin verran tai huomattavasti. Suhteessa eniten vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt suuremmissa kunnissa. 50 000–100 000 asukkaan kunnista jopa 90 prosenttia ilmoittaa vakituisen tai päätoimisen henkilöstönsä määrän lisääntyneen. Sen sijaan 14 prosenttia vastanneista kunnista ilmoittaa vakituisen henkilöstönsä määrän vähentyneen. Näistä merkittävä osa on pieniä kuntia, ja esimerkiksi 2 000–5 000 asukkaan kunnista neljäsosa ilmoittaa päätoimisen henkilöstön määrän vähentyneen.

Valtaosa kuntavastaajista kertoo osa-aikaisten ja projektikohtaisten työntekijöiden määrän pysyneen samana viimeisten viiden vuoden aikana. 28 prosentissa kuntia osa-aikaisten ja projektityöntekijöiden määrä on lisääntynyt ja 15 prosentissa vähentynyt. Suhteessa eniten näiden työntekijöiden määrä on lisääntynyt yli 100 000 asukkaan kunnissa ja vähentynyt alle 10 000 asukkaan kunnissa.

Kaikissa kuntakokoluokissa osa-aikaisia ja projektikohtaisia työsuhteita solmitaan kuitenkin aiempaa enemmän. Aineiston perusteella voidaan lisäksi todeta, että valtaosassa vastanneita kuntia sekä vakituisten tai päätoimisten että osa-aikaisten tai projektikohtaisten työntekijöiden määrä on pysynyt samana tai lisääntynyt. Lisäksi yhä suurempi osa kunnallisen nuorisotyön työntekijöistä on saanut alan koulutuksen, ja työntekijöille tarjotaan aiempaa enemmän täydentävää koulutusta.  

Palkkikaavio kunnallisen nuorisotyön päätoimisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määrän muutoksesta viiden viime vuoden aikana
Kuntien päätoimisen ja osa-aikaisen henkilöstön määrän muutos viimeisten viiden vuoden aikana

Osa-aikaisten ja projektikohtaisten työntekijöiden määrä lisääntynytOsa-aikaisten ja projektikohtaisten työntekijöiden määrä pysynyt samanaOsa-aikaisten ja projektikohtaisten työntekijöiden määrä vähentynyt
Päätoimisten ja kokoaikaisten määrä lisääntynyt29 kuntaa (15 %)40 kuntaa (20 %)11 kuntaa (6 %)
Päätoimisten ja kokoaikaisten määrä pysynyt samana24 kuntaa (12 %)59 kuntaa (30 %) 6 kuntaa (3 %)
Päätoimisten ja kokoaikaisten määrä vähentynyt4 kuntaa (2 %) 15 kuntaa (8 %)11 kuntaa (6 %)

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »