Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat koulut ja oppilaitokset, kunnallinen nuorisotoimi sekä järjestöt. Koulujen ja kuntien kanssa kirkko tekee yhteistyötä koko maassa, järjestöjen kanssa yhteistyö on usein paikallisempaa. Yhteistyö on tyypillisimmin sopimuksiin perustuvaa pidempiaikaista toimintaa, mutta sitä tehdään myös hankekohtaisesti. Hankepainotteista toimintaa tuetaan kirkon muista varoista ja esimerkiksi keräysten kautta. Yhteistyöllä toteutettujen hankkeiden koko vaihtelee pienistä ja paikallisista laajempiin valtakunnallisiin kokonaisuuksiin.

Kuvituskuva Nuorisoyhteistyö Seitin kesätapahtumasta
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »