Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat järjestävät rippikoulutoimintaa, isostoimintaa ja nuorten iltoja lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Seurakunnat tekevät yhteistyössä kuntien kanssa kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Ryhmäyttämisen ja tuntivierailujen lisäksi seurakunnat tukevat opettajien työssä jaksamista ja järjestävät koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa yhdessä kuntien kanssa. Partiolippukunnista noin 80 prosentilla on yhteistyösopimus paikallisen luterilaisen seurakunnan kanssa.

Osassa kirkon tekemää nuorisotyötä painottuu erityisesti ulkopuolisuuden ehkäisy. Tällaisia työmuotoja ovat esimerkiksi seurakuntien toteuttama ja Nuoren kirkon koordinoima Saapas-toiminta sekä sosiaalista tukea nuorille tarjoava Moottoripaja-toiminta, joka on joillakin paikkakunnilla kunnan kanssa toteutettavaa korjaavaa työtä. Kirkko tekee myös kansainvälisyyskasvatusta, jonka tehtävänä on osaltaan rohkaista nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan myös globaalisti.

Aiempaa aktiivisemmin evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa tehdään kouluyhteistyötä, digitaalista nuorisotyötä sekä pop up -toimintaa. Esimerkiksi jalkautuva Saapas-toiminta on laajentunut myös nettiin ja se pyrkii tavoittamaan etsivän työn periaattein avun tarpeessa olevia nuoria sosiaalisen median kautta. Kokoavampaa toimintaa eli nuorten iltoja, ryhmiä tai muita säännöllisiä kokoontumisia seurakunnilla taas on aiempaa vähemmän.

Pylväskaavio evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön työmuodoista
Kuinka suuressa osassa kuntia seuraavia evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön työmuotoja toteutetaan?
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »