Kolmannes kirkon budjetista menee lapsi- ja nuorisotyöhön*

Evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyön rahoitus on pysynyt lähes ennallaan, kun tarkastellaan koko kirkon tilannetta. Kirkko käyttää kokonaisuudessaan lapsi- ja nuorisotyöhön rahaa vuosittain noin 330 miljoonaa euroa.* Lisäksi noin 90 prosenttia seurakunnista tukee jäsenmaksutuotoillaan Nuori kirkko ry:tä, jonka tulot olivat vuonna 2018 4,9 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen avustus oli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tuki, joka oli vuonna 2018 1,05 miljoonaa.

Monissa seurakunnissa jäsenmäärät ovat laskussa, mikä näkyy myös niiden toimintabudjeteissa. Evankelis-luterilaisen kirkon tekemän nuorisotyön rahoituksen uskotaan vähenevän jonkin verran seuraavien viiden vuoden aikana. Tämän nähdään johtuvan suoraan kirkon kokonaisresurssien vähenemisestä.

* Sakasti

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »