Kyselyn vastausten perusteella järjestöt tekevät useimmiten yhteistyötä muiden järjestöjen, erityisesti oman alansa kattojärjestöjen ja muiden samalla kentällä toimivien järjestöjen kanssa. Poliittiset nuorisojärjestöt ovat esimerkiksi tiiviisti yhteydessä sekä emopuolueiden jäsenjärjestöihin että muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin. Vähemmistöryhmiä tavoittavat järjestöt taas tekevät yhteistyötä muiden yhdenvertaisuutta edistävien järjestöjen kanssa. 52 prosenttia vastanneista järjestöistä tekee yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

Pylväskaavio järjestöjen keskeisimmistä yhteistyökumppaneista

Miltei kaksi kolmesta vastanneesta järjestöstä tekee yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Vaikka harvempi vastanneista järjestöistä kertoo tekevänsä yhteistyötä kuntien kanssa kuin koulujen tai oppilaitosten kanssa, ovat useiden vastaajien yhteistyökoulut kunnallisia peruskouluja tai toisen asteen oppilaitoksia.

Kaikki kyselyyn vastanneet järjestöt eivät tee tiivistä yhteistyötä kuntien nuorisotoimen kanssa, vaikka yksittäiset järjestöt ovatkin kuntien keskeisimpiä kumppaneita. Tämä selittyy järjestökentän sisäisellä monimuotoisuudella. Suurin osa tähän kyselyyn vastanneista järjestöistä toimii valtakunnallisesti ja keskittyy työssään oman fokusryhmänsä nuoriin. Toiminta on koordinoivaa, ja monella vastanneella järjestöllä on jäsenenään paikallisyhdistyksiä, jotka tekevät kattojärjestöä enemmän kuntayhteistyötä. Monissa pienissä kunnissa nuorisotoimi tekee yhteistyötä juuri näiden paikallisten alueyhdistysten kanssa, jotka osallistuvat konkreettisesti nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Järjestökentällä lisääntynyt yhteistyö heijastuu vastausten perusteella toteutettujen työmuotojen kirjoon. Erityisesti kansainvälistä toimintaa ja erilaisia hankkeita toteutetaan vastanneissa järjestöissä runsaasti aiempaa enemmän. 

Uusien yhteistyökumppanuuksien solmiminen mahdollistaa yhä laajemman kansainvälisen yhteistyön ja avaa parhaimmillaan uusia rahoitusväyliä toiminnan toteuttamiseksi. Toisaalta juuri rahoituksen puute estää joitakin järjestöjä tekemästä yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa, vaikka toiveita yhteistyön lisääntymiseksi olisikin

“Yhteistyöprojektit eri tahojen kanssa tosiaan vaikeutuvat, kun ei ole budjeteissa ”löysiä”, eikä ajallisiakaan resursseja ottaa osaa. Nykyaika on some-aikaa ja nopeiden liikkeiden ja reagointien aikaan. Mehukas yhteistyömahdollisuus menee usein sivuun kun joutuu toteamaan, että – Hyvä idea, harkitaanpa ensi vuoden budjettiin!”

Kunnallisen nuorisotyön toimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »