Järjestöt tekevät nuorisotyötä todella moninaisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä. Suurin osa kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoi toteuttavansa nuorisotoimintaa useissa eri toimipaikoissa ja -tiloissa riippuen toiminnan sisällöistä ja yhteistyökumppaneista. Moni vastanneista järjestöistä kertoo toteuttavansa aiempaa enemmän jalkautuvaa ja lähellä nuoria tehtävää nuorisotyötä, mikä heijastuu myös toimitilojen käyttöön ja variaatioon. Järjestöjen nuorisotyö jalkautuu kunnallisen nuorisotyön tavoin usein kouluille, julkisiin tiloihin ja tapahtumiin.

Kaikilla kyselyyn vastanneilla järjestöillä ei ole käytössään toimiston lisäksi muita toimitiloja. Osa järjestöistä pystyy hyödyntämään kattojärjestöjensä tarjoamia tiloja toiminnan järjestämiseen tai on tiiviissä yhteydessä kouluihin tai seurakuntiin. Toiset järjestävät toimintaa tapahtumakohtaisesti vuokratuissa tiloissa, esimerkiksi kurssi- ja leirikeskuksissa. Osa vastanneista järjestöistä tekee nuorisotyötä pääasiallisesti verkossa, jolloin fyysisille toimitiloille ei välttämättä edes ole tarvetta.

Valtaosa kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoo, ettei heidän käytössään olevien tilojen määrä ole muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana. 21 prosenttia vastanneista järjestöistä kertoo käytössään olevien tilojen määrän kasvaneen ja 18 prosenttia niiden vähentyneen. Tilojen vähentyminen ei kuitenkaan ole suoraan yhteydessä rahoituksen vähenemiseen tai vastaajajärjestön yleiseen taloustilanteeseen.

Vain yksittäinen järjestö kertoi sekä saadun rahoituksen että järjestön käytössä olevien tilojen määrän laskeneen viimeisten viiden vuoden aikana. Käytössään olevien tilojen määrän laskemisesta ilmoittaneet järjestöt ovat taloudelliselta tilanteeltaan hyvin moninaisia: arviot järjestön taloustilanteesta vaihtelevat “kohtalaisesta” “melko hyvään”. Käytössä olevien tilojen määrän muutos siis riippuu monista muistakin tekijöistä kuin saadun rahoituksen määrästä.

Kaavio: Miten järjestönne käytössä olevien tilojen määrä on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana?

“Osa nuorisotoiminnastamme tapahtuu kouluissa, osa on nuorten järjestämiä tapahtumia ja osa nuorille järjestettyjä toimintoja. Käytössämme on oman toimistomme tilat (toimistomme muutti vuonna 2017 mutta se ei käytännössä tuonut muutoksia nuorisotoiminnan käytössä oleviin tiloihin), minkä lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa ja toimintaa toteutetaan julkisilla paikoilla.”

Nuorisojärjestötoimija

“Emme omista enää omaa tilaa, esim. leirikeskusta, vaan vuokraamme tarpeen mukaan tiloja. Tämä helpottaa mm. valtakunnallisuuden toteuttamisessa.”

Nuorisojärjestötoimija

“Meillä ei ole omia toimitiloja muuta kuin toimistohuone. Käytämme toimintaan paikallisia yhteistyökumppaneita: konservatorioita, musiikkiopistoja, kuntia ja kaupunkeja.”

Nuorisojärjestötoimija

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »