Kunnallinen nuorisotyö

Kunnallisen nuorisotyön yhteistyökumppanit

Kunnallisessa nuorisotyössä kumppanuuksia solmitaan kyselyyn vastanneiden mukaan pääosin kunnan alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien sekä kunnan muiden toimialojen, kuten sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. Noin kaksi kolmasosaa kunnista mainitsee koulut ja oppilaitokset yhdeksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneistaan ja järjestöt jopa neljä viidestä vastanneesta kunnasta. Seurakunnat yhtenä keskeisimpänä yhteistyökumppaninaan mainitsee noin puolet kunnista.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön henkilöstö

Kunnallisessa nuorisotyössä tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2800-2900 henkilötyövuotta, joista 850-950 toteutui etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajatoiminnan tehtävissä. Kunnallisessa nuorisotyössä etenkin vakituisten ja päätoimisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt. 40 prosenttia vastanneista kunnista kertoo vakituisen henkilöstönsä lisääntyneen jonkin verran tai huomattavasti. 28 prosentissa kuntia osa-aikaisten ja projektityöntekijöiden määrä on lisääntynyt.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön työmuodot

Kyselyyn vastanneiden kuntatoimijoiden mukaan kunnallisen nuorisotyön ydinkohderyhmään kuuluvat tyypillisimmin 13–17-vuotiaat nuoret. Lähes kaikissa Manner-Suomen kunnissa toteutetaan kaikille avointa nuorisotilatoimintaa sekä nuorille suunnattuja tapahtumia. Useimmissa kunnissa nuorille järjestetään leiri- ja retkitoimintaa tai tehdään etsivää nuorisotyötä, koulunuorisotyötä tai nuorten työpajatoimintaa.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön rahoitus

Nuorisotyöstä vastaavien asiantuntijoiden mukaan kuntien nuorisotyön resursseissa ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut suuria muutoksia huonompaan suuntaan. Nuorisotyön rahoitus on pysynyt samana 45 prosentissa kunnista ja lisääntynyt 30 prosentissa kunnista. Kuntia, joiden nuorisotyön rahoitus on lisääntynyt, löytyy jokaisesta kuntakokoryhmästä.

Lue lisää

Kunnallisen nuorisotyön toimintaympäristöt

Kunnissa tehtävä nuorisotyö on perinteisesti profiloitunut nuorisotiloilla tehtäväksi työksi. Viime vuosina nuorisotyö on kuitenkin suuntautunut aiempaa enemmän nuorisotilojen ulkopuolelle ja nuorten pariin. Kuntien nuorisotoiminnassa toteutetaankin aiempaa enemmän erilaisia liikkuvan ja jalkautuvan nuorisotyön muotoja. Liikkuvan nuorisotyön muotojen lisääntyminen on kasvattanut konkreettisesti nuorisotyön toiminta-aluetta.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »