Kirkon nuorisotyö

Nuoret vaikuttajina kirkossa

Osallisuuden näkökulma on keskeinen useissa Kirkkohallituksen johdolla 2010-luvulla tuotetuissa, kasvatustyötä linjaavissa asiakirjoissa. Niiden mukaan nuorten osallisuutta mahdollistetaan, vahvistetaan ja tuetaan työntekijöiden toiminnan ja työn rakenteiden kautta. Tämän tavoitteen nähdään toteutuvan silloin, kun osallisuus on sekä toimimista ja vaikuttamista (poliittinen osallisuus) …

Lue lisää

Kirkon yhteistyökumppanit

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat koulut ja oppilaitokset, kunnallinen nuorisotoimi sekä järjestöt. Koulujen ja kuntien kanssa kirkko tekee yhteistyötä koko maassa, järjestöjen kanssa yhteistyö on usein paikallisempaa. Yhteistyö on tyypillisimmin sopimuksiin perustuvaa pidempiaikaista toimintaa, mutta sitä tehdään myös hankekohtaisesti. …

Lue lisää

Kirkon nuorisotyön henkilöstö

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa työskentelee nuorisotyön parissa yhteensä noin 1 150 henkilöä.* Nuorisotyöntekijöiden ohella nuorten parissa työskentelee pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja muita seurakuntien työntekijöitä. Lisäksi Nuori kirkko ry:n piirissä työskenteli vuoden 2017 tietojen mukaan noin 45 kokoaikaista työntekijää sekä vaihteleva määrä projektityöntekijöitä …

Lue lisää

Kirkon nuorisotyön rahoitus

Evankelis-luterilaisessa kirkossa nuorisotyön rahoitus on pysynyt lähes ennallaan, kun tarkastellaan koko kirkon tilannetta. Kirkko käyttää kokonaisuudessaan lapsi- ja nuorisotyöhön rahaa vuosittain noin 330 miljoonaa euroa.* Lisäksi noin 90 prosenttia seurakunnista tukee jäsenmaksutuotoillaan Nuori kirkko ry:tä, jonka tulot olivat vuonna 2018 …

Lue lisää

Kirkon nuorisotyön työmuodot

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat järjestävät rippikoulutoimintaa, isostoimintaa ja nuorten iltoja lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Seurakunnat tekevät yhteistyössä kuntien kanssa kouluilla ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Ryhmäyttämisen ja tuntivierailujen lisäksi seurakunnat tukevat opettajien työssä jaksamista ja järjestävät koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa yhdessä kuntien kanssa. Partiolippukunnista noin 80 prosentilla on yhteistyösopimus paikallisen luterilaisen seurakunnan kanssa.

Lue lisää

Kirkon nuorisotyön toimintaympäristöt

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tekevät nuorisotyötä pääasiallisesti omissa tiloissaan. Lisäksi niiden käytössä on usein leirikeskuksia, ja tiloja saadaan käyttöön myös yhteistyökumppaneiden kautta. Seurakunnat tekevät myös aktiivisesti kouluyhteistyötä koulun tiloissa, minkä lisäksi jalkautuvaa toimintaa, pop up -toimintaa ja digitaalista nuorisotyötä tehdään yhä enemmän.

Lue lisää
© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »