Selvitys nuorisotyöstä Suomessa

Tälle sivustolle on koottu tuoreimpia tietoja suomalaisesta nuorisotyöstä kuntien, järjestöjen ja evankelis-luterilaisen kirkon perspektiivistä. Koska nuorisotyötä tehdään Suomessa aiempaa moniammatillisemmin ja yhteistyössä muiden alalla toimivien tahojen kanssa, halusimme Allianssilla luoda alustan josta eri toimijoiden tiedot ovat kootusti sekä helposti kenen tahansa käytettävissä!

Kyselyaineisto on kerätty toimijoilta keväällä 2019 ja siihen pohjautuvat tekstit löytyvät teemoittain omista osioistaan yllä olevasta valikosta. Pääset lukemaan myös kootusti kuntien, järjestöjen tai kirkon tekemästä nuorisotyöstä alla olevien valikkojen kautta. Alavalikosta löydät myös taustatiedot selvitykseen osallistuneista toimijoista ja toteutuksesta sekä nuorisoalan asiantuntijoiden kirjoittamat kommenttipuheenvuorot.

Kunnallinen nuorisotyö

Järjestöjen nuorisotyö

Kirkon nuorisotyö

Ilmiöt nuorisotyössä

Asiantuntijoiden kommentit

Toteutus ja taustatiedot

© 2023 Nuorisotyöstä Suomessa
webDesign: Mekanismi »